Δύο νέοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία στον εκπαιδευτικό χώρο τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού, η Καζή Μαριαλένα και ο Καζής Βασίλης, έρχονται να καλύψουν το έλλειμμα στην περιοχή της Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Ελληνικό, για κάτι νέο, σύγχρονο και μοντέρνο στο χώρο νηπιαγωγείου – παιδικού σταθμού.

 

Μέσα στο προστατευτικό κέλυφος του παιδικού σταθμού « Η Μικρή Χρυσαλλίδα », μεταδίδουν τη γνώση χρησιμοποιώντας αμιγώς ως εκπαιδευτική μέθοδο τη Βιωματική και Επικοινωνιακή Διδασκαλία (μέθοδος project).

 

Αντίθετα με τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης όπου το παιδί εξαναγκάζεται στη μάθηση αποσπασματικών γνώσεων, η συγκεκριμένη μέθοδος αναδεικνύει σε πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας την περιέργεια των παιδιών. Στο παιδικό σταθμό – νηπιαγωγείο « Η Μικρή Χρυσαλλίδα » στην Αργυρούπολη, μέσα σε ένα οργανωμένο περιβάλλον εργασίας, με ισχυρό κίνητρο τα ενδιαφέροντά τους, τα παιδιά προσανατολίζονται να προτείνουν ιδέες και να συμμετέχουν ενεργά στη δόμηση της γνώσης. Αυτή η βιωματική συμμετοχή, λειτουργεί υποστηρικτικά ούτως ώστε να υλοποιούμε με εξαιρετική επιτυχία τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του παιδικού σταθμού.

 

  • Ένα κατανοητό παράδειγμα που μπορούμε να εξετάσουμε είναι η σημαία. Όταν θα αναφέρουμε μέσα στην τάξη την σημαία (με αφορμή την 28η Οκτωβρίου) τα παιδιά θέλουν να ανακαλύψουν ποιές άλλες σημαίες υπάρχουν, ποιά κράτη υπάρχουν, πού είναι η Ελλάδα στο χάρτη, ποιά είναι η πρωτεύουσα της, που είναι η Αργυρούπολη, η Γλυφάδα, το Ελληνικό κλπ . Αυτές τις απορίες και τις προτάσεις τις καταγράφουμε και με βάση αυτές οργανώνουμε στον παιδικό σταθμό – νηπιαγωγείο, το εκπαιδευτικό μας έργο, καλύπτοντας με αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας. Για παράδειγμα παίζουμε παιχνίδια μνήμης με σημαίες και κράτη, ονομάζουμε τα χρώματα και κατασκευάζουμε διάφορες σημαίες με διάφορα υλικά, τις απαριθμούμε, διακρίνουμε τη σωστή σημαία από τη λάθος αναγνωρίζουμε τα Αγγλικά και τα Ελληνικά σαν γλώσσες, ονομάζουμε διάφορα αντικείμενα στις 2 γλώσσες χρησιμοποιώντας ως εποπτικό μέσο τον Η/Υ κλπ.

 

  • Το εξαιρετικό επίτευγμα είναι ότι τα παιδιά βιώνουν τη μάθηση με ευχαρίστηση. Λαμπρό παράδειγμα πως τα αποτελέσματα του προγράμματος που εφαρμόζουμε είναι μακροπρόθεσμα είναι οι γονείς από την Αργυρούπολη, τη Γλυφάδα, το Ελληνικό, που μας προτίμησαν και έφεραν τα μικρότερα παιδάκια τους γιατί είδαν πως αποδίδουν οι μαθητές μας στο δημοτικό.

 

Για να επιτύχουμε την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών έχει μεγάλη σημασία και η σωματική δραστηριότητα τους. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμπεριέχεται η γυμναστική από καθηγητή φυσικής αγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές στην άσκηση παιδιών προσχολικής αγωγής. Στο πρόγραμμα της γυμναστικής περιλαμβάνονται προσαρμοσμένης κλίμακας δραστηριότητες όπως μίνι μπάσκετ και μίνι ποδόσφαιρο τα οποία αποσκοπούν στην εξοικείωση των παιδιών με τον αθλητισμό.