• ΒΡΑΒΕΙΑ - ΜΕΛΟΣ - ΝΟΜΙΚΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

  • Μέλος Οργανισμών

Ο Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο "Η Μικρή Χρυσαλλίδα" είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών και του Νέου Συλλόγου Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών Νηπιαγωγείων Ελλάδος που έχουν ως σκοπό να επιβεβαιώνουν την νομιμότητα της λειτουργίας των παιδικών σταθμών. Επίσης ο Παιδικός Σταθμός μας είναι μέλος της UNICEF και συμμετέχει στο εκαπιδευτικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών για των προβλήματα των συνομήλικών τους στον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς και την ενίσχυση του έργου της.

  • Μέλος Συλλόγων

Ο Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο "Η Μικρή Χρυσαλλίδα" βοηθά στην προώθηση κατασκευών και υπηρεσιών ειδικών Φιλανθρωπικών Συλλόγων με σκοπό να ενισχύσει τισ δράσεις τους. Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε φιλανθρωπικά θέματα και η δημιουργία πνεύματος ανιδιοτελούς προσφοράς στο συνάθρωπό μας.

  • Βεβαιώσεις

Ο Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο "Η Μικρή Χρυσαλλίδα" παρέλαβε απο τον Κοινωνικό Σύμβουλο της Δ/σνης Μέριμνας, σύνοψη των πορισμάτων της έκθεσης αξιολόγησης του σταθμού και προχώρησε στην ανάρτηση του στο διαδίκτυο ώστε να λαμβάνετε υπόψιν απο τους γονείς κατά την αξιολόγηση/επιλογή του παιδικού σταθμού.

  • Βραβεύσεις

Ο Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο "Η Μικρή Χρυσαλλίδα" συμμετέχει στα προγράμματα της ACTIONaid ευαισθητοποιώντας τα ελληνόπουλα για τα προβλήματα των παιδιών αναπτυσσομένων χωρών και βοηθώντας την, στο έργο της.